Three new reports from the Arvika team are available!

 

SGI-V612.pdf, SGI-V613.pdf, Elforsk 11_25_rapport.pdf.

You can find more info at the project page of Arvika

 

 

SGI-V612.pdf (Matrisbaserat beslutsstödsverktyg för bedömning av miljö- och samhällsaspekter vid markanvändning)

SGI-V613.pdf (Matrix Decision Support Tool for Evaluation of Environmental, Social and Economic  Aspects of Land Use)

Elforsk 11_25_rapport.pdf (Dimensionerande flöden för dammanläggningar för ett klimat i förändring - metodutveckling och scenarier)